25.Nov.2017 , 18:00

GH Herda/Reithofer, OT Koglhof

Veranstalter: Sparverein Herda