25.Jan.2020 , 09:00

Sportplatz, OT Koglhof

Veranstalter: ESV Koglhof