28.11.2020 , 13:00

Infocenter Gallbrunnen, OT Birkfeld

Waisenegger Christkindlmarkt

29.11.2020 , 13:00

Infocenter Gallbrunnen, OT Birkfeld

Waisenegger Christkindlmarkt

08.12.2020 , 19:00

Pfarrkirche, OT Birkfeld

Birkfelder Advent

13.12.2020 , 14:00

Königskogel, OT Birkfeld

Adventstimmung am Königskogel

20.12.2020 , 15:00

Volksschule, OT Koglhof

Theater der Landjugend Koglhof